Kumuha ng online na suporta mula sa loob ng app

Pindutin ang Menu+Tulong

BISITAHIN ANG AMING FORUM www.handforum.com

2012

Taon ng Pagtatag

13500+

Mga Miyembro

1100+

Mga post

FAQ

Paano itakda ang balanse ng isang account?

Pumunta sa account screen at piliin ang kaugnay na account. ngayon pillin ang 'account statement' Pindutin ang icon ng balanse sa ibaba.

Paano gumawa ng isang badyet?

Pumunta sa screen ng mga kategorya. Piliin ang kaugnay na kategorya at i-edit. Maaari kang gumawa ng iba't ibang badyet sa iba't ibang panahon.

Paano baguhin ang ayos ng petsa?

Pindutin ang menu at pagkatapos ay mga pagpipilian. Piliin ang ayos ng petsa at pagkatapos ay ang kaugnay na screen. Maaari kang pumili ng maikling pormat sa isang screen at mahabang pormat sa isa pa.

Paano makakakuha ng online na datos mula sa aking bangko?

Pumunta sa screen ng mga account at i-edit ang kaugnay na account. Pindutin ang advanced at tiyaking nailagay mo nang tama ang pangalan at bansa ng bangko. Ngayon pindutin muli ang advanced.  Ang serbisyong ito ay hindi pa magagamit sa lahat ng mga bansa. Kung hindi ito available sa iyong bangko maaari mo pa ring i-download ang account statement mula sa iyong bangko at i-import ito.

Paano i-import ang account statement mula sa aking bangko?

Pindutin ang menu sa itaas at pagkatapos ay piliin ang 'import' Piliin ang file ng account statement na na-download mo mula sa iyong bangko.

Ang lahat ng mga halaga ay mali. Ano kaya ang dahilan?

Suriin kung hindi mo nabago ang currency sa ibaba ng screen.

Wala akong nakikitang mga bagong aksyon sa inilagay ko. Ano kaya ang dahilan?

Suriin kung hindi mo nabago ang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon.

Paano magdagdag ng mga larawan sa aksyon?

Kapag gagawa ka ng isang bagong aksyon o mag-e-edit ng isang umiiral na, pindutin ang icon ng kamera upang direktang makapagdagdag ng larawan mula sa kamera. O pindutin ang icon na 3 tuldok at piliin ang 'mga larawan at mga file'.

Ang tanong ko ay hindi nakalista dito. Saan ako magtatanong?

Ang pinakamagandang paraan na maaaring gamitin ay ang forum o sa pamamagitan ng aming pahina sa Facebook.

Kumuha ng personal na suporta

Gamitin ang aming forum, Youtube, at Facebook para sa mga katanungan
Forum, Youtube, Facebook
Gamitin ang pagpipiliang ito upang makakuha ng tulong sa pagkuha ng lisensya(Pro/Business)
Magbukas ng bagong tiket sa suporta
Tingnan ang aking mga tiket sa suporta