Ang pamamahala ng gastos sa Bahay/ Pamilya / Personal ay may 5 na bahagi:

1. Kolektahin ang lahat ng mga transaksyon sa gastos at kita ng pamilya:

- I-import ang datos mula sa iyong bangko gamit ang online banking o mga file

- Awtomatikong kunin ang datos sa pamamagitan ng SMS banking

- Ipasok ang mga transaksyon gamit ang pagkilala sa boses

- Manu-manong ipasok ang datos mula sa home screen ng iyong telepono gamit ang mga widget Matuto nang higit pa tungkol sa mga widget at kung paano i-install ang mga ito

ulitin ang prosesong ito para sa lahat ng paraan ng pagbayad na iyong ginagamit: cash, account sa bangko, mga credit card, mga electronic wallet, at mga gift card

Image alternate text

2. Pagbutihin ang datos:

- Siguraduhing wala kang nakaligtaan na anumang transaksyon sa pamamagitan ng pagsuri sa balanse ng bawat account

- Magdagdag ng kinakailangan pang impormasyon sa bawat transaksyon

- Linawin ang pagkategorya: Gamitin ang 200 na built in na mga kategorya o magdagdag ng mga personal na kategorya at mga sub na kategorya matuto pa

- Magdagdag ng impormasyon sa pagkonsumo - ang eksaktong panahon na kaugnay ng bawat transaksyon matuto pa

- Magdagdag ng mga larawan ng mga produktong binili mo

- Magdagdag ng mga voice memo

- Magdagdag ng lugar

- Magdagdag ng impormasyon sa mga pagbayad kung kinakailangan (hati-hating pagbayad, impormasyon ng interes, impormasyon ng linkage)

- Ikonekta ang mga transaksyon sa mga proyekto (malaking aktibidad tulad ng paglalakbay na ginawa namin o pagpapa-ayos ng bahay) kung kinakailangan matuto pa

- Ikonekta ang mga transaksyon sa mga kasosyo kung kinakailangan (halimbawa ilang mga estudyante ang nakatira sa parehong bahay) matuto pa

Image alternate text

3. Suriin ang kalagayang pinansyal ng iyong pamilya:

- Pie chart ng gastos - magkano ang ginagastos mo sa tinitirhan, transportasyon, kalusugan, atbp.

- Bar graph ng iyong kita at mga gastos: paano sila nagbabago sa paglipas ng panahon

- Suriing maigi ang bawat kategorya upang maunawaan ang mga pinagmumulan ng gastos o kita

- Suriin ang graph ng naipon na balanse ng lahat ng iyong mga account at tiyaking hindi ka hahantong sa overdraft

Image alternate text

4. Pagbutihin ang plano:

- Maghanap ng mga tip para sa pagtitipid ng pera.

- Gumawa ng mga pagpupulong sa pamilya at mga talakayan kung paano mapapabuti ang sitwasyong pinansyal

- Magplano ng badyet upang bawasan ang gastos at dagdagan ang kita

Image alternate text

5. Suriin ang mga resulta:

- Ikumpara ang binalak mong badyet sa mga tunay na gastos at tunay na kita

- Suriin ang bar chart ng gastos sa paglipas ng panahon at kumpirmahin na ang mga gastos ay bumababa

- Suriin ang bar chart ng kita sa paglipas ng panahon at kumpirmahin na mas tumataas ang iyong kinikitang pera

Image alternate text