Ang iPhone na bersyon ng HandWallet Expense Manager ay hindi pa nailulunsad.
Kung gusto mong ipaalam namin sa iyo kapag handa na ang beta na bersyon, maaaring makipag-ugnayan sa amin.