Sinusuri ng HandWallet Expense Manager app ang iyong mga gastos at binibigyan ka ng mga tip kung paano makatitipid ng pera.

Magtipid ng pera sa pagkain

Magtipid ng pera sa kuryente

Magtipid ng pera sa tubig

Magtipid ng pera sa transportasyon

Magtipid ng pera sa komunikasyon

Magtipid ng pera sa paglilibang

Magtipid ng pera sa paglalakbay at bakasyon