Ang pamamahala ng pera ng negosyo ay may 5 na bahagi:

1. Kolektahin ang lahat ng mga transaksyon sa gastos at kita ng negosyo:

- I-import ang datos mula sa iyong bangko gamit ang online banking o mga file

- Awtomatikong kunin ang datos sa pamamagitan ng SMS banking

- Ipasok ang mga transaksyon gamit ang pagkilala sa boses

- Manu-manong ipasok ang datos mula sa home screen ng iyong telepono gamit ang mga widget Matuto nang higit pa tungkol sa mga widget at kung paano i-install ang mga ito

ulitin ang prosesong ito para sa lahat ng paraan ng pagbayad na iyong ginagamit: cash, account sa bangko, mga credit card, mga electronic wallet, at mga gift card

-Paghiwalayin ang mga gastos sa negosyo mula sa mga personal na gastos

Image alternate text

2. Pagbutihin ang datos:

- Siguraduhing wala kang nakaligtaan na anumang transaksyon sa pamamagitan ng pagsuri sa balanse ng bawat account

- Magdagdag ng kinakailangan pang impormasyon sa bawat transaksyon

- Linawin ang pagkategorya: Gamitin ang 200 na built in na mga kategorya o magdagdag ng mga personal na kategorya at mga sub na kategorya matuto pa

- Magdagdag ng impormasyon sa pagkonsumo - ang eksaktong panahon na kaugnay ng bawat transaksyon matuto pa

- Magdagdag ng mga larawan ng mga produktong binili mo

- Magdagdag ng mga larawan ng resibo, invoice, o delivery note

- Magdagdag ng mga voice memo

- Magdagdag ng lugar

- Magdagdag ng impormasyon sa mga pagbayad kung kinakailangan (hati-hating pagbayad, impormasyon ng interes, impormasyon ng linkage)

- Ikonekta ang mga transaksyon sa mga proyekto (malaking aktibidad tulad ng business trip o pagsasaayos ng tindahan/opisina) kung kinakailangan matuto pa

- Kung mayroon kang ilang kasosyo sa negosyo, iugnay ang mga transaksyon sa mga kasosyo kung kinakailangan matuto pa

Image alternate text

3. Suriin ang kalagayang pinansyal ng iyong negosyo:

- Pie chart ng gastos - magkano ang ginagastos mo sa sweldo, raw materials, pag-aadvertise, atbp.

- Bar graph ng iyong kita at mga gastos: paano sila nagbabago sa paglipas ng panahon

- Suriing maigi ang bawat kategorya upang maunawaan ang mga pinagmumulan ng gastos o kita

- Suriin ang graph ng naipon na balanse ng lahat ng iyong mga account at tiyaking hindi ka hahantong sa overdraft

Image alternate text

4. Pagbutihin ang plano:

- Maghanap ng mga tip para sa pagtitipid ng pera.

- Gumawa ng mga pagpupulong sa pamilya at mga talakayan kung paano mapapabuti ang sitwasyong pinansyal

- Magplano ng badyet upang bawasan ang gastos at dagdagan ang kita

Image alternate text

5. Suriin ang mga resulta:

- Ikumpara ang binalak mong badyet sa mga tunay na gastos at tunay na kita

- Suriin ang bar chart ng gastos sa paglipas ng panahon at kumpirmahin na ang mga gastos ay bumababa

- Suriin ang bar chart ng kita sa paglipas ng panahon at kumpirmahin na mas tumataas ang iyong kinikitang pera

Image alternate text