HandWallet Expense Manager aplikacija analizira Vaše troškove i daje savete kako da uštedite novac.

Uštedite novac na hrani.

Uštedite novac na električnoj energiji.

Uštedite novac na vodi.

Uštedite novac na transportu.

Uštedite novac na komunikacijama.

Uštedite novac na razonodi.

Uštedite novac na odmorima i putovanjima.