Kako da znam koju vrstu Palm OS imam?

Korak 1:
Idite na kontrolnu tablu
Korak 2:
Pritisnite 'App' meni, a zatim 'info'
Korak 3:
Pritisnite dugme 'Verzija'. Verzija vašeg Palm OS će se pojaviti na vrhu ekrana (3.5.0 u ovom primeru).