Poslovni upravljač troškovima ima 5 faza:

1. Sakupite sve poslovne transakcije:

- Unesite podatke iz svoje banke korišćenjem online bankarstva ili dokumenta.

- Nabavite podatke automatski korišćenjem SMS bankarstva.

- Unesite transakciju korišćenjem glasovnog prepoznavanja.

- Unesite podatke ručno sa svog početnog ekrana svog telefona korišćenjem vidžeta. Saznajte više o vidžetima i načinu instalacije.

Ponovite ove korake za sve vrste plaćanja koje koristite: gotovina, bankovni račun, kreditne kartice, elektronski novčanik i poklon kartice.

Razdvojite poslovne troškove od ličnih troškova.

Image alternate text

2. Poboljšsajte Podatke:

- Uverite se da niste zaboravili nijednu transakciju tako što ćete proveriti balans svakog naloga.

- Dodajte više informacija o svakoj transakciji.

- Precizirajte kategorizaciju: Koristite 200 već ugrađenih kategorija ili dodajte kategorije i potkategorije. pročitajte više

- Dodajte informacije o potrošnji - tačan vremenski period je vrlo važan za svaku transakciju. pročitajte više

- Dodajte fotografije kupljenih proizvoda.

- Dodajte fotografije priznanica, faktura ili potvrde o isporuci

- Dodajte glasovne beleške.

- Dodajte lokaciju.

- Dodajte informacije o plaćanju ukoliko su relevantne (podeljeni na plaćanja,info o kamati, broker info).

- Povežite transakcije sa projektima (značajnije transakcije poput poslovih putovanja or renoviranja lokala/kancelarije) ukoliko su relevantni. pročitajte više

- Ukoliko imate poslovne partnere, povežite transakcijesa partnerima ukoliko su relevantni. pročitajte više

Image alternate text

3. Analizirajte svoje poslovno finansijsko stanje:

- Grafikon potrošnje - koliko novca trošite na plate, materijale, reklamiranje itd.

- Grafikon prihoda i troškova: kako se vremenom menjaju.

- Pretražite dublje svaku kategoriju kako biste bolje razumeli izvore troškova i prihoda.

- Proverite grafikon akumuliranog balansa svih svojih računa i budite sigurni da nećete prekoračiti budžet.

Image alternate text

4. Unapređenje plana:

- Saveti za uštedu novca.

- Organizujte porodične sastanke i diskusije o poboljšanju finansijske situacije.

- Isplanirajte budžet kako biste smanjili troškove i uvećali prihode.

Image alternate text

5. Proverite rezultate:

- Uporedite isplanirani budžet sa stvarnim troškovima i prihodima.

- Proverite grafikon troškova tokom dužeg perioda i ustanovite da li se troškovi smanjuju.

- Proverite grafikon prihoda tokom dužeg perioda i ustanovite da li zarađujete više novca.

Image alternate text