Palm
Այս տարբերակը կաշխատի ՄԻԱՅՆ այն Palm սարքերի վրա, որոնք ունեն ՕՀ 5 կամ ավելի բարձր տարբերակ: Եթե ձեր Palm-ը աշխատում է ՕՀ 3 կամ 4 տարբերակով, ապա սեղմեք այս հղումը: Եթե վստահ չեք, թե ձեր սարքը որ ՕՀ-ով է աշխատում, ապա սեղմեք այստեղ:
Սեղմել այստեղ օգտագործման ձեռնարկի համար:


Ամսաթիվ Ֆայլ Ծավալ Նկատառումներ
HandWallet-Files-OS5.zip KB Բացեք զիպ ֆայլը և ԲՈԼՈՐ ֆայլերի պատճեները տեղադրեք palm-ում:
HandWallet-BoosterInstall.zip KB Տեղադրում 4.0 և ավելի բարձր տարբերակ ունեցող Booster-ի օգտատերերի համար: Appforge Booster-ն օպերացիոն համակարգի ԱՆՎՃԱՐ հավելում է, որն անհրաժեշտ է մի շարք հավելվածների համար


Ընտրեք դասը՝
Palm OՀ հետ համատեղելի սարքեր:
Acer: S10, S50, S60
AlphaSmart: Dana
Fossil: Abacus Wrist PDA
Garmin: iQue, iQue 3000, iQue 3200, iQue 3600
Group Sense Limited: Xplore G18, Xplore G88, Xplore M28, Xplore M68
Handera: 330, TRGPro
Handspring: Treo, Treo 80, Treo 90, Treo 180, Treo 270, Treo 300, Treo 600, Treo 650, Treo 700p, Visor, Visor Deluxe, Visor Edge, Visor Neo, Visor Platinum, Visor Prism, Visor Pro
IBM: Workpad, Workpad C3, Workpad C500
Kyocera: QCP-6035 Smartphone, pdQ Smartphone, 7135 Smartphone
Palm: Palm III, Palm IIIc, Palm IIIe, Palm IIIx, Palm IIIxe, Palm LifeDrive, Palm M100, Palm M105, Palm M125, Palm M130, Palm M500, Palm M505, Palm M515, Palm V, Palm VII, Palm VIIX, Palm VIX, Palm VX, i705, Palm Tungsten C, Palm Tungsten E, Palm Tungsten E2, Palm Tungsten T, Palm Tungsten T2, Palm Tungsten T3, Palm Tungsten T5, Palm Tungsten W, Z22, Palm Zire, Palm Zire 21, Palm Zire 31, Palm Zire 71, Palm Zire 72
Samsung: SPH I300, SPH I330, SPH I500
Sony: CLIE PEG-N6101C, CLIE PEG-N710C, CLIE PEG-N760C, CLIE PEG-N770CE, CLIE PEG-NR70V/U, CLIE PEG-NX60/U, CLIE PEG-NX70V/U, CLIE PEG-NX73V, CLIE PEG-NX80V, CLIE PEG-NZ90, CLIE PEG-S300, CLIE PEG-S320, CLIE PEG-S360, CLIE PEG-S500C, CLIE PEG-SJ20, CLIE PEG-SJ22 series, CLIE PEG-SJ30, CLIE PEG-SJ33 series, CLIE PEG-SL10, CLIE PEG-T415, CLIE PEG-T600C, CLIE PEG-T615C, CLIE PEG-T625C, CLIE PEG-T665C, CLIE PEG-T675C, CLIE PEG-TG50/TG50G, CLIE PEG-TG50/M, CLIE PEG-TH55, CLIE PEG-TJ25, CLIE PEG-TJ27, CLIE PEG-TJ35/H, CLIE PEG-TJ37, CLIE PEG-UX40, CLIE PEG-UX50, CLIE PEG-VZ90
Symbol: SPS-3000 series, SPT-1500, SPT-1550, SPT-1700, SPT-1733, SPT-1734, SPT-1740, SPT-1800, SPT-1846
Tapwave: Zodiac1, Zodiac2
Zircon: Xplore G18