Zarządzanie wydatkami służbowymi zawiera 5 etapów:

1. Zbieranie wszystkich transakcji wydatków i przychodów przedsiębiorstwa:

- Zimportuj dane z swojego banku używając bankowości internetowej lub plików

- Otrzymaj dane automatycznie poprzez bankowość SMS

- Wprowadź transakcje używając rozpoznawania głosu

- Wprowadź dane ręcznie z ekranu głównego telefonu za pomocą widżetów Dowiedz się więcej o widżetach i jak je zainstalować

powtarzaj ten proces for dla wszystkich środków płatniczych, z których korzystasz: gotówki, konta bankowego, kart kredytowych, portfeli elektronicznych i kart podarunkowych

Oddzielanie wydatków służbowych od osobistych

Image alternate text

2. Poprawa Danych:

- Upewnij się, że nie przeoczyłeś żadnej transakkcji, sprawdzając saldo każdego konta

- Dodaj więcej informacji o każdej transakcji

- Dopracuj kategoryzację: Użyj 200 wbudowanych kategorii, albo dodaj kategorie osobiste i podkategorie Dowiedz się więcej

- Dodaj informacje na temat wykorzystania - dokładny okres czasu dla każdej transakcji Dowiedz się więcej

- Dodaj zdjęcia produktów które kupiłeś

- Dodawanie zdjęcia paragonu, faktury lub dowodu dostawy

- Dodaj notatki głosowe

- Dodaj lokalizacje

- W razie potrzeby dodaj informacje o płatnościach (podział płatności, informacje o odsetkach, informacje o powiązaniach)

- W razie potrzeby łączenie transakcji z projektami (duże działania, takie jak podróż służbowa lub remont sklepu/biura) Dowiedz się więcej

- Jeśli masz kilku partnerów w biznesie, w razie potrzeby połącz transakcje z partnerami. Dowiedz się więcej

Image alternate text

3. Analizuj sytuacje finansową swojego biznesu:

- Wykres kołowy wydatków - ile wydajesz na wynagrodzenia, surowce, reklamę itp.

- Wykres słupkowy Twoich wydatków i dochodów: jak zmieniają się one w czasie

- Zgłab każdą kategorię, aby zrozumieć źrodła twoich wydatków lub przychodów

- Sprawdź wykres skumulowanego salda wszystkich swoich kont i upewnij się, że nie dojdzie do przekroczenia stanu konta

Image alternate text

4. Popraw plan:

- Poznaj porady jak zaoszczędzić.

- Twórz spotkania rodzinne i dyskutuj jak poprawić sytuację finansową

- Zaplanuj budżet, aby zmniejszyć wydatki i zwiększyć przychód

Image alternate text

5. Sprawdź rezultaty:

- Porównaj budżet który zaplanowałeś z prawdziwymi wydatkami i przychodami

- Sprawdź wykres słupkowy wydatków w czasie i sprawdź, czy wydatki maleją

- Sprawdź wykres słupkowy dochodów w czasie i sprawdź, czy zarabiasz więcej pieniędzy

Image alternate text