בחר את גרסת מערכת ההפעלה של מכשיר הפאלם:

איך לוודא את גרסת מערכת ההפעלה של הפאלם?

שלב 1:
לך ל- Contrl Panel
שלב 2:
בחר בתפריט 'App' ואחר כך 'Info'
שלב 3:
לחץ על הכפתור המסומן 'Version'. מספר הגרסא המותקנת על מכשיר הפאלם שברשותך יופיע בחלקו העליון של המסך (בדוגמא שלהלן 3.5).