GymnasieeleverHandWallet används av många gymnasieelever som hanterar sina egna "fickpengar" eller jobbar på fritiden. De elever som har laddat ned och använt programmet är nöjda med det tydliga och lätt-använda gränssnittet och alternativet att lägga till personliga kategorier.

Universitets studenterHandWallets mjukvara är mest populär hos studenter, som måste kunna hantera "strama" budgetar och som måste hålla strikt kontroll över sina inkomster och utgifter. Tusentals studenter över hela världen har redan laddat ned HandWallet och matar programmet regelbundet med information. Vi får många brev och förfrågningar varje månad från studenter som önskar speciella modifikationer och tillägg för studentlivsstilen, sammanboende, delbetalningar för Universitetsavgifter, stipendier, rabatter etc.

Familjer

Behovet av att spara och att på ett vist sätt hantera familjens finansiella aspekter är viktigare idag än vad det varit tidigare. Det blir tydligare att den medelmåttiga familjens finansiella planering är komplex och inte är skiljer sig påtagligt från hantering av ett företag: en familj har permanenta och tillfälliga utgifter för olika angelägenheter och permanenta och tillfälliga inkomster från ett antal källor. Saken blir desto mer komplicerad då nästan varje familjemedlem har ett antal bankkonton och flera kreditkort, och inkomsterna och utgifterna utförs av alla familjemedlemmar. Tusentals familjer har redan valt HandWallet som ett viktigt program för familjens finansiella hantering. Efter endast en kort tids användning, har många redan rapporterat att deras finansiella situation förbättrats, de har bättre kontroll över sina bankkonton, de upptäcker fel i debiteringar, och blir inte längre negativt överraskade på betalningsdagen av kreditkortet. De kan nu undvika eller reducera övertrasseringar och har bättre förmåga att fokusera på artiklarna som är budget "konsumerande".

Resenärer och de som vistas utomlandsHandWallet Pro är ett oersättligt verktyg för resande och för utomlandsvistande. Genom att använda HandWallet är det möjligt att veta vad den totala utgiftssumman är för logi, mat eller inträde till attraktioner närsomhelst, även om du reser från land till land. Du kan se alla dina utgifter i kronor, utan att behöva besvära dig med konverteringskurser och utan att behöva komma ihåg vad kursen var för varje period av resan. Om ett antal personer åker på en resa tillsammans, kan all kontohantering mellan personerna beräknas med hjälp av HandWallet Pro.

Egenföretagare och ägare till småföretag

För egenanställda och ägare av småföretag är HandWallet användbar för flertalet syften, från tillsyn av vissa specifika företagsaktiviteter till full hantering av utgifter och inkomster. Genom att använda HandWallet är det möjligt att veta vid varenda steg till vilket pris handelsvaror var köpta eller sålda i det förflutna och till vem. Det är möjligt att jämföra priser som är givna i olika valutor och att välja det föredragna alternativet när det existerar flera olika alternativ vid köpandet av handelsvaror. Det förväntade kassaflödet kan vara känd i förtid och enligt denna information kan försenade betalningar planeras. HandWallet lär dig vad dina huvudinkomster är under en viss period och vad dina huvudutgifter är. HandWallet visar dig när det är lönt att överföra pengar mellan bankkonton och när det är förmånligt att ta ett lån och hur du bör planera det. Det är möjligt att leka med flera varenda händelses parametrar såsom räntenivån, antal betalningar, bindningsprocent etc. och således hitta det bästa alternativet för betalning. Viktigast av allt - företagsuppgifterna som du har valt att skriva in i systemet är med dig överallt på din handdator - på företaget, hemma, i förhandlingar med en importör och när du är utomlands och undersöker nya produkter.

Stora företag

HandWallet Business tillhandahåller den kompletta lösningen för en företagsrepresentant som är på en företagsresa utomlands. HandWallets program underlättar ifyllandet av reserapporten för skattesyften: Den resande fyller i alla utgifter i realtid med korrekt indelning i kategorier och helt enligt fördefinierade regler. Han vet vid varje steg hur mycket han har spenderat och på vad, och kan uppdatera datorn eller företagets revisor under tiden han reser. HandWallet Business tillåter dig att njuta av alla fördelar av de yngre versionerna, och i tillägg att skriva in kvitto- eller tillståndsnummer, faktura eller skatteprocentandelar (om relevant) för varje händelse. En företagsrepresentativ utrustad med HandWallet kan, medan fortsatt utomlands, skriva in utgifter i utländsk valuta för att se ökningen i dollar eller euro! Utöver det kan han se utgifter och inkomster som utfördes i dollar eller euro i den lokala valutan och således lätt jämföra priser.